Psychoterapie má smysl pro každého

Chceme lidi naučit, aby se nebáli psychoterapie a našli v ní jednu z možných cest, jak pečovat o vlastní duši. Jsme skupinou studentů, kteří poskytují cvičnou psychoterapii v přívětivém prostředí. Všichni za sebou máme nejméně 3 léta psychoterapeutického výcviku, jsme vysokoškolsky vzděláni a máme zkušenosti z nejrůznějších zařízení v rámci sociálních a psychoterapeutických služeb. Spolupracujeme s odborníky – supervizory, kteří dohlíží na naši práci a taktéž sami, jako klienti, máme zkušenosti v rámci psychoterapeutického výcviku s individuální terapií. Přesto jsme stále na cestě vzdělávání, proto se hradí pouze náklady v hodnotě 500,- Kč a samotná služba cvičné psychoterapie je bezplatná. Naším cílem je zpřístupňovat psychoterapii budoucím psychoterapeutům, studentům i širší veřejnosti.

V současnosti je nás více jak dvacet. Všichni se v rámci Terapeutického přístavu vzděláváme v oblasti psychoterapie a děláme dobrovolně k našim povinnostem, pracím a závazkům cvičnou psychoterapii. Jak taková cvičná psychoterapie vypadá? Úplně stejně jako psychoterapie necvičná. Terapeutický proces je vždy jiný, vždy nový a odvíjí se od témat, která přinášíte z Vašeho života. My jsme tu pro Vás, připraveni naslouchat a být Vám po boku jako průvodci na Vaší cestě sebepoznání.

Kontakty

E-mail:
terapeutickypristav@gmail.com

V případě zájmu o konzultaci a následnou cvičnou psychoterapii nás můžete kontaktovat na náš e-mail. Také se rádi pokusíme zodpovědět veškeré Vaše dotazy. Kromě terapie taktéž nabízíme informativní konzultace, které Vám mají pomoci zorientovat se v psychoterapeutickém prostředí a nabízených službách.

Bankovní spojení s námi

115-8544910287/0100

Kde kotvíme

Bruselská 266/14 
Vinohrady
Praha 2
120 00

Sídlíme ve čtvrtém patře, kde máme tři kanceláře – Knihovu, Zahradu a Skupinu, navržené přesně pro Přístav architektem Pavlem Uličným a Jitkou Pospíšilovou. Místnosti jsme si nechali navrhovat tak, abychom v nich měli pocit, že i když pracujeme, máme v nich dovolenou a cítili se v nich útulně. To samé chceme i pro Vás. Můžete si v každé vybrat typ osvětlení, typ sezení a při příchodu typ nápoje, který bude nejvíce ladit Vašemu rozpoložení.

Řehořova 33
Žižkov
Praha 3
130 00

Naše původní kotviště je na Žižkově v ulici Řehořova 39 v Prostoru 39. Toto unikátní komunitní místo, má úžasnou atmosféru, spojuje umělce, tvůrce i nejrůznější organizace. Celý dům je velký, dají se v něm pořádat skupiny, workshopy, najdete zde i pohybové studio či tiskařskou dílnu. Součástí celého objektu je taktéž kavárna, kde si můžete zkrátit čas při čekání na terapii.

Nejsme náhradou za lékařskou péči, přesto věříme, že psychoterapie je schopná ji v mnohém doplňovat, spolupracovat s ní, sloužit jako prevence před krizí nebo být jednou z možností, jak pečovat o vlastní duši. Věříme, že to, co pomáhá psychoterapeutické změně, je především specifický vztah mezi klientem a terapeutem. Takový vztah je otevřený, bezpečný, důvěrný a ryze lidský. Terapie je pro nás především živý proces, o který pečujeme, nebýváme direktivní, nedáváme úkoly a už vůbec ne domácí. Nebudeme vás nutit do věcí, do kterých sami nebudete mít chuť, protože věříme, že spíše než násilné experimentování, je klíčová stávající situace, ve které spolu jsme. To nebývá vždy lehké, a právě proto jsme tu my. Nemáme připravené návody a rady, které „zaručeně“ fungují, spíše chápeme psychoterapii v jejím původním smyslu, tedy jako souputnictví.

Všichni se v rámci Terapeutického přístavu vzděláváme v oblasti psychoterapie a děláme dobrovolně k našim povinnostem, pracím a závazkům cvičnou psychoterapii. Jak taková cvičná psychoterapie vypadá? Úplně stejně jako psychoterapie necvičná. Terapeutický proces je vždy jiný, vždy nový a odvíjí se od témat, která přinášíte z Vašeho života. My jsme tu pro Vás, připraveni naslouchat a být Vám po boku jako průvodci na Vaší cestě sebepoznání.

Naši terapeuti

Přístavníci v zámoří

Naši kolegové, kteří z Přístavu již odpluli a nyní mají své vlastní praxe.

Pokud se Váš stav zhorší, hledáte pomoc v krizi pro sebe či svého blízkého, využijte níže uvedené kontakty. V případě, že nevíte, kam se obrátit s konkrétním problémem, neváhejte nám napsat, poskytujeme i konzultace, na kterých se vynasnažíme situaci vyjasnit a pomoci Vám rozmyslet se, jakou cestou se vydat.

 

Psychiatrická nemocnice Bohnice – Centrum krizové intervence

Centrum nabízí okamžitou pomoc bez nutnosti objednání 24 hodin denně. Nabízí prostor k řešení akutních krizových situací. Nabízí i krátkodobou hospitalizaci a denní stacionář. V centru operuje stále dostupná linka důvěry.
Adresa: Ústavní 91, Praha 8, 181 02
Telefon: 284 016 110
E-mail: cki@bohnice.cz
Kontaktní osoba: MUDr. Petr Příhoda – Primář

Krizové centrum RIAPS

Krizové centrum RIAPS je zdravotnické zařízení poskytující péči plnoletým lidem, u nichž je v důsledku náročné životní situace ohroženo jejich duševní zdraví. Spojuje psychology, psychiatry, zdravotní sestry – terapeutky, terapeuty a sociální pracovníky do jednoho týmu, který pomáhá klientům při aktivním řešení jejich problémů.
Adresa: Chelčického 39, 130 00 Praha 3
Telefon: 222 586 768
E-mail: riaps@csspraha.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Holcner

 

Pražská Linka Důvěry

Provozovaná Centrem sociálních služeb Praha. Poskytuje pomoc v krizi a základní poradenství všem lidem, kteří se ocitli v naléhavé akutní situaci. Linka je plně anonymní a též bezplatná.
Telefon: 222 580 697

Linka bezpečí

Bezplatná a zcela anonymní linka důvěry, operátoři fungují nonstop, zaměřuje se pouze na děti a studenty do 25 let včetně. Linka nabízí okamžitou krizovou pomoc v jakékoli těžké situace citlivým vyslechnutím, snahou situaci zpřehlednit a klienta uschopnit k jejímu řešení, případně napojit jej na další kontakty odborné psychosociální pomoci.
Telefon: 116 111

Modré dveře

Krizovou pomoc Modrých dveří může využít každý, kdo se nachází v takové životní situaci, kterou nemůže zvládnout sám, je anonymní a je poskytována zdarma. Modré dveře jsou otevřeny od 8:00 do 15:00 a není nutné se objednat.
Adresa:K Horkám 23/16, Praha 10 – Hostivař
Telefon: 725 515 934
Web: modredvere.cz/cz/ricany-krizova-pomoc

V současnosti spolupracujeme na výzkumu aplikace DeePsy spolu s VUT Brno, Masarykovou univerzitou a Psychosomatickou klinikou, která má zdokonalit zpětnou vazbu v terapii.

Spolu s Českou asociací pro psychoterapii rozbíháme několik mentoringových skupin v rámci jejich mentoringového programu.

Dále pracujeme na psychoterapeutických skupinách a jejich rozvoji v rámci www.skupinypraha.cz. Taktéž se spolupodílíme na sebezkušenostních skupinách v rámci vysokých škol. Pilotní skupinu jsme pořádali na katedře psychologie na FF UK.

Pokud se o nás chcete dozvědět více, můžete se podívat na video natočené Perspektivou v rámci #tydenprodusi o nás a o Prostoru 39, ve kterém pracujeme. Taktéž si od nás můžete přečíst článek o psychoterapii na Protišedi. V budoucnu plánujeme více popularizovat psychoterapii a péči o duši. Případné události naleznete na našem Facebooku.

Financuje nás